Hrvatska u EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvats­ka je obil­ježi­la ulazak u šen­gen­s­ki pros­tor ski­dan­jem ploče na graničnom pri­je­lazu Bre­gana, podizan­jem rampe i ze­len­im sv­jet­lom slo­bodnog pro­las­ka na mjes­tu nekadašn­je granične kon­t­role.

Published On 01 Jan 2023