Hrvatska nogometna liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U zad­nje tri go­dine dokopali smo se dva puta prol­jeća u Eu­ropi, nas­tupivši u četvrt­fi­nalu i os­mi­ni fi­nala Lige Eu­rope, što su rezul­tati za re­spekt i iza­zovi za pon­avl­jan­je, kaže tren­er ‘Mod­rih’.

Published On 14 Aug 2021

Kran­jčar je pri­je de­se­tak dana priml­jen u zadarsku bol­nicu zbog prob­le­ma s jetrom, a po­tom je pre­bačen u Za­greb, gdje je i umro u KB Merkur.

Published On 01 Mar 2021