Hrvati

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako sa nekim, a to je uni­taris­tič­ka kli­ka iz Sara­je­va, koji se pred­stavl­ja­ju za do­moljube, tre­ba biti u sukobu, ja ću s nji­ma biti u sukobu, poručio je pred­sjed­nik Hrvatske.

Published On 20 Dec 2021