Hezbollah

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šef aus­tri­jske diplo­mati­je Alexan­der Salen­berg poz­dravio je od­luku o zabrani sim­bo­la Hezbol­la­ha, što je učin­jeno u okviru pake­ta za bor­bu pro­tiv teror­iz­ma.

Published On 12 May 2021