Hercegovina

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iz Ljubuškog zad­njih mjese­ci dolaze vi­jesti o stran­im in­ves­ti­ci­ja­ma, a mla­di gradon­ačel­nik kroz mnoge od­luke olakša­va živ­ot građan­i­ma u okol­nos­ti­ma pan­demi­je.

Published On 13 Jun 2021