Haški tribunal

Ministarstvo pravde Srbije zahtijevaće da im se vrati “povjerljiva” dokumentacija koja je u Haškom tribunalu korištena kao dokazni materijal. Srbija je do sada pozitivno odgovorila na 2.138 zahtjeva Haškog tužilaštva. Istraživači ratnih zločina smatraju da cjelokupna dokumentacija treba da ostane u Tribunalu, uz nesmetan pristup. Naša gošća je Nevenka Tromp, predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu […]

Published On 14 Jan 2018

Ministarstvo pravde Srbije zahtijevaće da im se vrati “povjerljiva” dokumentacija koja je u Haškom tribunalu korištena kao dokazni materijal. Srbija je do sada pozitivno odgovorila na 2.138 zahtjeva Haškog tužilaštva. Istraživači ratnih zločina smatraju da cjelokupna dokumentacija treba da ostane u Tribunalu, uz nesmetan pristup. Izvještava Đorđe Kostić.

Published On 14 Jan 2018

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji je 1993. osnovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, zatvorio je svoja vrata. Kako mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haškim tribunalom. Od prvih dana 2018, njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Published On 31 Dec 2017

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prije 24 godine. Budući da mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haški tribunal. Na kraju 2017. njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Published On 21 Dec 2017

U New Yorku, Vijeću sigurnosti obratili su se čelni ljudi Haškog tribunala i njegovog nasljednika, Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Tribunal, koji se zatvara krajem godine, i Mehanizam treba da okončaju suđenja i žalbene postupke. Sjednicu Vijeća sigurnosti pratio je Ivica Puljić.

Published On 07 Jun 2017