Haški tribunal

Žalbeno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove saslušalo je usmene argumente u predmetu “Radovan Karadžić”. Haško tužilaštvo zatražilo je doživotnu kaznu zatvora za bivšeg predsjednika Republike Srpske. Karadžićeva odbrana nada se novom suđenju i vjeruje kako će osuđujuća presuda pasti.

Pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu počeo je dvodnevni žalbeni pretres u slučaju Radovana Karadžića. Na prvostepenu presudu Haškog tribunala, kojom je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora, žalili su se i odbrana i Tužilaštvo. Odbrana traži oslobađajuću presudu ili ponovljeno suđenje, Tužilaštvo doživotnu kaznu zatvora.  

Ministarstvo pravde Srbije zahtijevaće da im se vrati “povjerljiva” dokumentacija koja je u Haškom tribunalu korištena kao dokazni materijal. Srbija je do sada pozitivno odgovorila na 2.138 zahtjeva Haškog tužilaštva. Istraživači ratnih zločina smatraju da cjelokupna dokumentacija treba da ostane u Tribunalu, uz nesmetan pristup. Naša gošća je Nevenka Tromp, predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu […]

Ministarstvo pravde Srbije zahtijevaće da im se vrati “povjerljiva” dokumentacija koja je u Haškom tribunalu korištena kao dokazni materijal. Srbija je do sada pozitivno odgovorila na 2.138 zahtjeva Haškog tužilaštva. Istraživači ratnih zločina smatraju da cjelokupna dokumentacija treba da ostane u Tribunalu, uz nesmetan pristup. Izvještava Đorđe Kostić.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, koji je 1993. osnovalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija, zatvorio je svoja vrata. Kako mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haškim tribunalom. Od prvih dana 2018, njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju osnovalo je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda prije 24 godine. Budući da mu je za sjedište određen holandski grad Hag, nazivan je Haški tribunal. Na kraju 2017. njegovu ulogu preuzima Mehanizam za međunarodne krivične sudove.

U New Yorku, Vijeću sigurnosti obratili su se čelni ljudi Haškog tribunala i njegovog nasljednika, Mehanizma za međunarodne krivične sudove. Tribunal, koji se zatvara krajem godine, i Mehanizam treba da okončaju suđenja i žalbene postupke. Sjednicu Vijeća sigurnosti pratio je Ivica Puljić.