Hag

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vjer­i­ca Rade­ta i Petar Jo­jić su op­tuženi za nepoš­to­van­je Među­nar­o­dnog suda za ratne zločine počin­jene na ter­i­tori­ji bivše Ju­goslav­i­ja, a Sr­bi­ja uporno odbi­ja nji­ho­vo izručen­je.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 22 Jun 2021