Hadž

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ove go­dine je mus­li­man­sko hodočašće ograničeno na 60.000 vakcin­isanih državl­jana i stanovni­ka Saudi­jske Ara­bi­je; Al Jazeera na jed­nom mjes­tu ob­jed­in­ju­je in­for­ma­ci­je o hadžu.

Published On 15 Jul 2021