Gruzija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši gruz­i­js­ki pred­sjed­nik, koji je u petak uhapšen u toj zemlji, počeo je štra­jk glađu i za­tražio da se sas­tane sa ukra­jin­skim konzu­lom.

Published On 02 Oct 2021