Gorivo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vla­da će bloki­rati posku­pljen­je gori­va na svim ben­zin­skim pumpa­ma, osim onih na au­to­p­ute­vi­ma, rekao je pre­mi­jer An­drej Plenković.

Published On 20 Jun 2022

Nakon što je in­flaci­ja dostigla na­jviši nivo u posljed­njih 40 go­d­i­na, pros­ječ­na ci­je­na ga­lona (3,8 litara) be­zolovnog ben­z­i­na dostigla je pet dolara (4,8 eura odnos­no 1,26 eura po litru).

Published On 13 Jun 2022

Ured za suzbi­jan­je kartela će pom­no prati­ti ci­jene na ben­zin­skim pumpa­ma kako bi se utvrdi­lo prenose li kom­pani­je snižen­je na potrošače.

Published On 31 May 2022