Gorivo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­stavnič­ki dom Par­la­mente BiH usvo­jio je ini­ci­ja­tivu koja bi sman­ji­la ci­jenu litre gori­va za oko 0,25 eura, ali SNSD na­javlju­je da ini­ci­ja­tivu neće po­držati u Domu nar­o­da.

Published On 01 Feb 2023

Eu­ro­su­per 95 će se u Hrvatskoj pro­da­vati za na­jviše 1,41 euro po litri, a dizel za 1,51 euro; ben­zin je posku­pio za za sedam, a dizel za pet eu­ro­cen­ti.

Published On 30 Jan 2023

Dok će za litar eu­rodizela građani mak­si­mal­no plaćati 1,69 eura, oni koji se voze na ben­zin na­jviše će plaćati 1,42 eura po litru.

Published On 20 Jan 2023