Godišnjica Oluje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od us­taškog iz­gre­da u Kn­inu, koji ne slu­ti na do­bro, vjerovat­no nema bol­jeg odgov­o­ra na pi­tan­je je li za­živ­jela pomir­be­na ini­ci­ja­ti­va koju je prošle go­dine ini­ci­rala Vla­da An­dre­ja Plenkovića.

opinion by Boris Pavelić
Published On 06 Aug 2021