Genocid

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Navodi­mo neko­liko prim­jera gdje na sluča­ju Bosne i Herce­govine i Za­pad ali i Rusi­ja pokušava­ju učvrsti­ti svo­je ar­gu­mente.

Published On 23 Feb 2022