Genocid nad Rohinjama

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Poglavar Ka­toličke crkve kaže da je ra­sizam što mnoge zeml­je izražava­ju veću do­brodošlicu izb­jegli­ca­ma iz Ukra­jine nego on­i­ma iz drugih di­jelo­va svi­je­ta.

Published On 16 Apr 2022