Gas

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Znača­jno sman­jen­je po­tražn­je jedi­no je izve­di­vo kratko­ročno rješen­je za en­er­get­sku krizu u Evropi ako joj Rusi­ja u pot­punos­ti obus­tavi op­skr­bu, rekao je čel­nik norveške en­er­getske kom­pani­je Equinor.

Published On 07 Sep 2022

Rusi­ja je zaus­tavi­la dotok plina kroz na­jveći plinovod u Evropi u sri­je­du, in­ten­zivi­ra­jući ekonom­s­ki rat Moskve i Brisela i povećava­jući mogućnost re­ce­si­je i racional­iziran­ja en­ergi­je u Evropi.

Published On 31 Aug 2022