Francuska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Min­istars­ki sas­tanak, koji je odgođen prošle je­seni zbog ne­su­g­lasi­ca i zahlađenih odnosa, tre­bao bi biti održan na 60. godišn­jicu spo­razu­ma koji je pomirio sus­jede.

Published On 22 Jan 2023