Film

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ire­na Pa­pas igrala je u više od 70 fil­mo­va, a na­jpoz­nati­je su joj uloge u fil­movi­ma ‘Z’, ‘The Guns of Navarone’ i ‘Zor­ba the Greek’, u ko­jem je glu­mi­la sa An­tho­ny­jem Quin­nom.

Published On 14 Sep 2022

Film donosi priču o tri djevo­jke iz Bamyana, Afghanistan, koje do­bi­ja­ju pri­liku ot­puto­vati u Evropu kako bi ost­var­ile svo­je snove da postanu pro­fe­sion­alne ski­jašice.

Published On 13 Sep 2022