Film i pozorište

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Da­vor Jan­jić bio je film­s­ki i tele­viz­ijs­ki glumac, za­pažen po više ulo­ga u do­maćim fil­movi­ma.

Published On 29 Nov 2022

Ire­na Pa­pas igrala je u više od 70 fil­mo­va, a na­jpoz­nati­je su joj uloge u fil­movi­ma ‘Z’, ‘The Guns of Navarone’ i ‘Zor­ba the Greek’, u ko­jem je glu­mi­la sa An­tho­ny­jem Quin­nom.

Published On 14 Sep 2022