Festivali

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pro­gram ‘Suoča­van­je s prošlošću’ ugos­tit će i mlade iz regi­je u okviru sek­ci­je ‘Iz per­spek­tive mladih’, koja obuh­va­ta ser­i­ju diskusi­ja, raz­gov­o­ra i de­ba­ta o mirovnom ak­tiviz­mu i prak­sama pomiren­ja.

Published On 09 Aug 2022