Festival MESS

Paravan koji je tokom opsade štitio ljudske živote bio je inspiracija umjetnici Amini Avdić, čija će izložba ‘Roses are red’ biti otvorena u sklopu Modula Memorije.

07 Apr 2021

‘Nostalgija za budućnošću’, u vremenu i prostoru, umornom i pasivnom od brojnih briga i razočaranja, izraz je naše čežnje za nekim novim početkom.

27 Mar 2020

Selektor novog programa MESSS-a, pisac Zlatko Topčić, govori o izboru predstava iz regiona, sveopćoj klimi u teatarskoj umjetnosti i odnosu države i sredine prema umjetniku.

21 Sep 2012