FBI

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD je op­tužio pri­pad­ni­ka elitnog ko­r­pusa Iranske rev­olu­cionarne garde Shahram Pour­safi­da da je plani­rao ubist­vo Johna Boltona, sav­jet­ni­ka za na­cional­nu sig­urnost bivšeg pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa.

Published On 10 Aug 2022

Traženi su pred­sjed­nič­ki doku­men­ti pod sum­n­jom da je bivši pred­sjed­nik Don­ald Trump otuđio i sakrio neke važne, tajne doku­mente.

Published On 09 Aug 2022