Evropski desničari

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bez obzi­ra na reko­r­dan broj za­s­tup­ni­ka u ovom sazivu Hrvatskog sab­o­ra, desni­ca nema nikakav društveni ut­je­caj, izuzev štete koju prave, sma­tra­ju anal­i­tičari.

Published On 31 Jan 2022