Evropska nogometna prvenstva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bri­tan­s­ka vla­da je, kao odgov­or na rusku in­vaz­i­ju na Ukra­jinu, ob­jav­i­la sankci­je pro­tiv sedam ruskih oli­garha, među ko­ji­ma je i Ro­man Abramovič, vlas­nik Chelsea­ja, klu­ba čija je pro­da­ja na čekan­ju.

Published On 11 Mar 2022