Evropska nogometna prvenstva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ben­fi­ca je uvjerljivom pob­je­dom zadržala vodeću pozi­ci­ju u Por­tu­galu, dok je Bay­ern novi lid­er u pr­ven­stvu Nje­mačke za­h­valju­jući po­razu Uniona na gos­to­van­ju u Lev­erkuzenu.

Published On 07 Nov 2022

Crnu Goru je za­h­vati­la no­gomet­na grozni­ca nakon do­brih rezul­ta­ta u Ligi naci­ja, a poseb­no nakon uvjerljive pob­jede nad Ru­mu­ni­ma u Bukureš­tu, gdje je brilji­rao Ste­fan Mu­goša.

Published On 15 Jun 2022