Evropska liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Naprav­ili smo ogro­man isko­rak u Evropi i ovo je pre­mi­ja za naš klub, igrače i nav­i­jače. Stra­ha neće biti’, iz­javio je De­jan Stanković, tren­er beograd­skog klu­ba uoči utak­mice u Glas­gowu.

Published On 10 Mar 2022

I jedan, i dru­gi klub za­vise od sebe, jer im na gos­to­van­ji­ma kod Brage, odnos­no West Hama na­jviše odgo­vara­ju pob­jede, odnos­no barem ner­i­ješeno u sluča­ju da di­rek­t­ni pro­tivni­ci za pro­laz naprave kiks.

Published On 09 Dec 2021

Mehmed Baž­dare­vić, bivši se­lek­tor reprezentaci­je BiH i sport­s­ki nov­inar Momir Jelo­vac anal­izira­ju kako je Vil­lar­real sti­gao do naslo­va u Ligi Evrope te ko je bliži os­va­jan­ju Lige prva­ka u sub­o­tu.

Published On 28 May 2021