Evropska komisija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Evrop­s­ka komisi­ja pred­stavi­la je pri­jed­log mjera za jačan­je odbrane, uključi­vo za­jed­ničku nabavu vo­jne opreme za što bi se iz evrop­skog budže­ta u sljedeće dvi­je go­dine nami­je­ni­lo 500 mil­iona eura.

Published On 18 May 2022