EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Komisi­ja je u pre­lim­i­narnoj re­viz­iji na­jav­i­la do­dat­nu is­tragu i mogla bi izreći kaznu u vri­jed­nos­ti do 10 pos­to godišn­jeg glob­alnog prometa tvrtke ako se pron­ađe do­voljno dokaza o kršen­ju prav­i­la EU.

Published On 20 Dec 2022