EU

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Is­traži­van­ja potvrđu­ju pad in­tere­sa za članst­vo u Evrop­skoj uni­ji, ali navike građana Sr­bi­je sv­je­doče suprot­no.

opinion by Goran Mišić
Published On 14 May 2022