Estonija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Manevri kodnog ime­na “Jež” biće održani u Es­toni­ji tokom naredne dvi­je ned­jel­je i u nji­ma će učestvo­vati 15.000 vo­jni­ka iz de­set ze­mal­ja, uključu­jući bri­tanske, amer­ičke, finske i švedske.

Published On 16 May 2022

Brodovi prve stalne po­morske pro­tu­minske grupe NATO ušli su u Baltičko more i učestvo­vat će u vježba­ma sa sus­jed­nim zeml­ja­ma Al­i­janse i part­ner­skim zeml­ja­ma.

Published On 15 Apr 2022