Energija

Na umjetnom otoku u Sjevernom moru proizvodit će se i skladištiti dovoljno energije za tri miliona evropskih domaćinstava.

05 Feb 2021

Energetska efikasnost i korištenje obnovljivih izvora energije teme su koje će biti sve aktuelnije na ovim prostorima.  O tome je u Beču razgovarano na konferenciji koju je organizovao GIZ – Otvoreni regionalni fond za energetsku efikasnost.  Detaljnije Jakov Avram.