Elementarne nepogode

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ura­gan druge kat­e­gori­je vjerovat­no će po­sta­ti ura­gan treće kat­e­gori­je dok se bude kre­tao toplim karip­skim vo­dama pre­ma otoci­ma Turks i Caicos.

Published On 20 Sep 2022