Ekonomska kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

In­flaci­ja u Ar­gen­ti­ni iznosi­la je 50,9 pos­to u 2021. go­di­ni, a posli­je lan­jskog po­ras­ta na 94,8 pos­to vla­da u Buenos Aire­su raču­na da je obuz­da na 60 pos­to ove go­dine.

Published On 13 Jan 2023

Ci­je­na barela na lon­don­skom tržiš­tu po­tonu­la je prošle sed­mice 8,5 pos­to – na 78,57 dolara, dok je na amer­ičkom tržiš­tu barel po­jef­tinio 8,1 pos­to – na 73,77 dolara.

Published On 09 Jan 2023