Ekonomska kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

MMF za sada ne vidi pre­duslove za glob­al­nu fi­nan­si­jsku krizu zbog do­gađa­ja u Ukra­ji­ni i sankci­ja uve­denih Rusi­ji, rekla je šefi­ca MMF-a, Kristali­na Georgi­je­va.

Published On 14 Mar 2022