Ekonomska kriza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nakon što su u prošloj go­di­ni po­rasle više od 50 pos­to, za­h­valju­jući opo­ravku ekonomi­je od ko­ron­akrize, od početkae go­dine ci­jene nafte su, na­jviše zbog rata u Ukra­ji­ni, po­rasle do­dat­nih 15-ak pos­to.

Published On 12 Sep 2022