Ekologija

Broj gradova koji su djelimično ili potpuno zabranili fosilna goriva skočio je 2020, dok 1.300 gradova sa ukupno milijardu stanovnika ima ciljeve ili politike obnovljive energije.

19 Mar 2021