Dženan Memić

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Porod­i­ca Memić kaže kako ima in­for­ma­ci­je da bi Tuži­lašt­vo usko­ro mog­lo da otvori is­tragu za ubist­vo, dok odbrana op­tuženih navo­di da ne pos­to­ji za­kon­s­ki os­nov za proširi­van­je pos­to­jeće op­tužnice.

Published On 25 Aug 2021