Džamije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za dvi­je go­dine zatvorene su 23 džami­je, a Min­istarst­vo un­utrašn­jih poslo­va spre­ma se zatvoriti još jed­nu, op­tužu­jući njenog ima­ma za ‘nepri­jateljst­vo pre­ma za­jed­ni­ci’.

Published On 29 Sep 2022