Dritan Abazović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­lim­i­narni po­daci pokazu­ju da se radi o na­j­sofisti­ci­rani­jim na­padi­ma koji su se do sada de­sili u Crnoj Gori, saopšteno je iz crnogorske vlade.

Published On 22 Aug 2022