Donald Trump

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden oz­načio je svog prethod­ni­ka Don­al­da Trumpa i nje­gove pristal­ice iz re­do­va re­pub­likanaca kao ek­strem­iste koji su pri­jet­n­ja Us­tavu SAD-a.

Published On 02 Sep 2022