Doha

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mno­gi stanovni­ci Katara na­jnovi­je do­gađa­je prim­ili su s pomi­ješan­im os­jeća­ji­ma, rekavši kako im je laknu­lo što pos­to­ji napredak i ot­varan­je kopnene granice, ali i dal­je brinu za budućnost.

Published On 05 Jan 2021