Djeca migranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Plan je pri­h­vat mi­granat iz Kube, Nikaragve, Haiti­ja i Venecuele, u okviru pro­gra­ma koji uključu­je pro­t­jerivan­je lju­di koji su uh­vaćeni na amer­ičko-mek­sičkoj grani­ci.

Published On 05 Jan 2023

Na­j­man­je osam mi­grana­ta pogin­u­lo je, a 15 se sma­tra nestal­i­ma nakon što je u vo­dama Tunisa po­ton­uo ča­mac ko­jim su preko Medit­er­an­skog mora is­plovili pre­ma Ital­i­ji.

Published On 08 Sep 2022