Djeca

Beogradsko udruženje Naša kuća među rijetkim je organizacijama u regionu koje, osim brige o djeci s teškoćama u razvoju, postavlja i održive temelje za njihov budući život.