Diskriminacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

U Ban­joj Luci, i RS-u općen­i­to, nećete zvanično up­oz­nati dok­toricu, in­žen­jerku, nov­inarku, a poseb­no ne pro­fe­soricu ili di­rek­toricu. Jer ovd­je i jezikom vlada­ju muškar­ci.

blog by Branka Branković
Published On 27 Apr 2017