Dijamantska liga

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Us­ain Bolt u sub­o­tu navečer je slavio na 200 metara. Na de­ve­tom mitin­gu Di­ja­mantne lige, koji je u sub­o­tu održan u Parizu potvr­dio je do­bru for­mu.

Published On 07 Jul 2013