Dezinformacija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

To­liko dez­in­for­ma­ci­ja dolazi iz Rusi­je da je amer­ič­ki State De­part­ment morao da na svo­joj zvaničnoj strani­ci postavi tzv. FAQ odjel­jak (čes­ta pi­tan­ja i ne­doumice) o suko­bi­ma u Ukra­ji­ni.

Published On 10 Mar 2022