Dan bijelih traka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ko­ris­ni­ci društvenih mreža Face­book i Twit­ter pod­sjeća­ju na zv­jer­st­va koja su počin­je­na u Pri­je­doru, a koja su počela pri­je tri deceni­je na današn­ji dan.

Published On 31 May 2022