Cyber nasilje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako nika­da nije zvanično potvrđeno, veći­na stručn­ja­ka vjeru­je da je ‘StuxNet’ za­jed­nič­ki pro­jekat amer­ičk­ih službi, pri­je sve­ga NSA-e i CIA-e, te raču­narskih stručn­ja­ka izrael­skog Mossa­da.

Published On 31 Aug 2022