Crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši ital­i­jan­s­ki svećenik, poz­nat kao ‘Don Euro’ zbog stalnog tražen­ja nov­ca od svo­jih žu­pl­jana, os­uđen je zbog iznuđi­van­ja bivšeg bisku­pa.

Published On 04 Feb 2022