Cristiano Ronaldo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Cris­tiano Ronal­do je sus­ret pro­tiv Tot­ten­hama is­pra­tio s klupe za rez­ervne igrače, a neko­liko min­u­ta pri­je kra­ja sus­re­ta svo­jevoljno je otišao u svlačion­icu.

Published On 21 Oct 2022

Dvanaest go­d­i­na nakon što je na­pus­tio Man­ches­ter Unit­ed, Cris­tiano Ronal­do u jed­nom od na­j­dra­matični­jih trans­fera u his­tori­ji vra­tio se u klub u ko­jem je stekao sv­jet­sku slavu i čija je živa leg­en­da.

Published On 28 Aug 2021