Chelsea

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Šef Chelsea­ja, Rus Ro­man Abramovič, stavio je klub na pro­da­ju u mar­tu neko­liko dana pri­je nego što je Ve­li­ka Bri­tani­ja uvela sankci­je zbog ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu pokrenute 24. feb­ru­ara.

Published On 07 May 2022