Charles Michel

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik Evrop­skog vi­jeća je u dvod­nevnu pos­je­tu Bosni i Herce­govi­ni sti­gao u jeku duboke poli­tičke krize u toj zemlji.

Published On 20 May 2022