Četnici

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nova crnogors­ka vlast je ul­tra­desna, klerona­cional­is­tič­ka, re­vizion­is­tič­ka i povrh sve­ga tur­bokap­i­tal­is­tič­ka.

opinion by Andrej Nikolaidis
Published On 27 Mar 2021