Čečenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Čečen­s­ki au­tori­tarni lid­er Ramzan Kadirov i nje­govi blis­ki sarad­ni­ci re­dovno up­uću­ju pri­jet­nje sm­rću poz­na­tim nov­inari­ma i ak­tivis­ti­ma za ljud­s­ka pra­va, uz šut­nju Moskve.

Published On 10 Feb 2022