Budžet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Že­limo da ovaj budžet ubrza rast, ekonom­sku trans­for­ma­ci­ju i struk­turne re­forme te jača našu ot­pornost i dublju in­te­graci­ju un­utar Evropske uni­je, poručio je pre­mi­jer An­drej Plenković.

Published On 08 Dec 2021