Britanska vojska

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ič­ki avioni F-15 slet­jeli su u poljsku zračnu bazu, rekao je poljs­ki min­istar odbrane, u trenutku kada NATO jača vo­jnu prisut­nost na is­točnom krilu u kon­tek­stu napetosti između Ukra­jine.

Published On 10 Feb 2022

Bri­tan­s­ka vla­da naredi­la je vo­jnici­ma da po­mognu u is­poru­ci gori­va kako bi se pron­aš­lo rješen­je za ne­dostatak voza­ča cis­terni i is­poruke naft­nih de­riva­ta na ben­zinske pumpe.

Published On 04 Oct 2021